Почетна » Фонд исплатио мајске пензије без помоћи буџета, а план за 2021. је амбициозан
Бенефити Вести

Фонд исплатио мајске пензије без помоћи буџета, а план за 2021. је амбициозан

Повећана наплата доприноса сведочи помогла је да Фонд за пензијско и инвлидско осигурање у мају пензије из категорије запослених сплати без помоћи из буџета.

Ова категорија чини чак 84,5 одсто њихових корисника.

Јунска примања најстаријих, који су одрадили прописани стаж, исплаћена су из средстава Фонда. Стручњаци потврђују да је наплата пореза и доприноса нешто боља од плана, али и да је још рано прогнозирати колико ће бити мања “доплата” из државне касе.

Према финансијском плану ПИО фонда, ова институција ће ове године потрошити укупно 724,2 милијарде динара. Да би достигли ту суму, предвиђени су трансфери од чак 153,3 милијарде динара, што је петина расхода. Иначе, старосне пензије годишње коштају око 419,2 милијарде динара, што је непуних 60 одсто трошкова.

– Укупним трансферима из буџета покривено је 11,5 одсто исплаћених пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања за јун, што се односи на недостајућа средства за исплату права за категорије пољопривредника и професионалних војних лица и трансфере по посебним прописима и другим обавезама утврђеним законом за све категорије – објашњавају у ПИО фонду.

За исплату пензија за мај и јун ове године корисницима из категорије запослених није било потребно повлачити дотацију на име недостајућих средстава за исплату пензија. Будући да је број пензионера из категорије запослених највећи, од укупно 1.678.367 пензионера 1.418.569, то подразумева и највећи износ потребних средстава, која су обезбеђена из повећаних изворних прихода Фонда, односно више наплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Главни разлог мањих буџетских дотација примањима најстаријих је боља наплата доприноса.

Финансијски план Фонда ПИО за 2021. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 724,2 милијарде динара. Очекивани приходи од доприноса су 568,6 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25,5 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2021. годину, за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 708,8 милијарди динара.