Почетна » Колика ће бити пензија ако се доприноси уплаћују на минималац?
Бенефити Вести

Колика ће бити пензија ако се доприноси уплаћују на минималац?

Огроман број запослених, већина свесно и намерно, прихватада од послодавца један део плате добија на руке, а док им се доприноси за пензију уплаћују као минимална зарада.

Минимална зарада утврђује се на основу минималне цене рада и представља најмањи износ који послодавци смеју да исплате радницима по радном часу.

Минималац прима 400.000 радника.

Иако Закон о раду налаже да се минимална зарада сме исплаћивати само у изванредним околностима и то у периоду не дужем од шест месеци, она је реалност за око 400.000 запослених који раде за око 32.000 динара месечно, док велики број људи прима зараду која је тек нешто виша од ове границе. Када сви ови запослени једног дана постану пензионери, њихов приход биће још мањи.

Пензија се стиче са 15 година стажа

Одредбом члана 19 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, осигураник може стећи право на старосну пензију када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или када наврши 45 година стажа осигурања.

За жене се примењује посебно правило, односно поступно подизање старосне границе код промене услова за стицање права на старосну пензију у погледу година живота за осигураника жену са 60 на 65 година живота, и то за по шест месеци на годишњем нивоу, почев од 2015. до 2020. године. Од 2020. године старосна граница помера се по два месеца на годишњем нивоу, почев од 2021. до 2032. године.

Направите предрачун пензије на основу просечне зараде

С обзиром да се узима цео радни стаж приликом обрачуна пензије, најлакше се може извршити предрачун будуће пензије, процентом од 80 одсто од просечне зараде. Други начин је одласком у ПИО, и по матичном броју службеници фонда за пар минута могу да израчунају и дају обавештење колика би била пензија у том тренутку.

Примера ради, мушкарац који остварује пензију, а има навршен стаж осигурања од 40 година и лични коефицијент 1 јер су му остварене зараде на нивоу просечних зарада у Републици, има укупне личне бодове – 40. Када се они помноже са вредношћу општег бода сада важећег од 604,51 динар његова пензија би износила 24.180,40 динара.