Почетна » Недостаје нам 1.224 динара сваког месеца
Друштво и ми Вести

Недостаје нам 1.224 динара сваког месеца

Домаћинства у Србији располагала су у просеку са 62.831 динаром месечних прихода у новцу и у натури у другом кварталу ове године. С друге стране, издаци за личну потрошњу домаћинстава били су 64.055 динара месечно.

Према подацима Републичког завода за статистику, укупни месечни приходи домаћинстава од 62.831 динар у другом тромесечју били су номинално виши за 4,4 одсто него у истом кварталу 2017. и за 0,5 процената виши у односу на први квартал 2018. године. Истовремено, месечни издаци домаћинстава су у другом кварталу номинално били виши за 4,2 процента у односу на исти лањски период и за 0,7 одсто у односу на прва три месеца ове године.

На страни расхода предњачили су издаци за храну и безалкохолна пића са уделом од 34,1 одсто, и за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива са 16,4 процента. Издаци за транспорт су учествовали са 9,3 одсто у укупним трошковима домаћинстава, а издаци за остале личне предмете и остале услуге 5,8 процената. На одећу и обућу је одлазило 5,5 одсто од укупних издатака, на комуникације 5,2 процента, на алкохолна пића и дуван пет одсто, а следе рекреација и култура са уделом од 4,9, здравље 4,7 одсто, опрема за стан и текуће одржавање 4,3 и издаци за остале групе личне потрошње 4,8 процената.