Почетна » Породична пензија – све по закону
Савети стручњака Правник

Породична пензија – све по закону

Важећи Закон о ПИО каже да право на породичну пензију не застарева, с тим да удовица ове године испуњава услов за остваривање права ако је до смрти брачног друга навршила 52 године и шест месеци живота, а од 2017. и надаље – 53 године. Ако удова има право на две пензије, бира коју ће да прима.

Престанак права на породичну пензију детета утиче на право удовице зависно од тога колико је година навршила у моменту смрти супруга. Ако је имала најмање 45, стиче право кад наврши горње године. Ако је била млађа од 45, никада неће моћи да оствари право на породичну пензију. Али, ако постоје деца (увек имају право на пензију) и ако удова врши родитељску дужност, па у моменту престанка права детета на пензију има најмање 45 година, оствариће право на пензију кад наврши прописане године живота.

Удовац у 2016. години стиче право на породичну пензију ако је до смрти брачног друга навршио 57,6 месеци живота. Такође ако је до смрти брачног друга или у року од једне године од дана смрти постао потпуно неспособан за рад.

Основ за остваривање права на породичну пензију је искључиво брачна заједница. Ванбрачни супружник не може никада да остваре то право – деца из ванбрачне везе увек могу.

Ако је корисник пензије у тренутку закључења брака навршио 65 година живота (мушкарац), односно 61 годину живота (услов за жене у 2016), брачни друг може стећи право на породичну пензију под условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање две године.

Извор Политика