Почетна » Стари на селу треба да знају своја права
Порука +

Стари на селу треба да знају своја права

Обично током новогодишњих празника медији више но обично извештавају о старима, који су тада често сами. После опет све утихне до следеће пригодне прилике или до следећег јануара. Можда је право време да размислимо колико сами, сопственим понашањем, утичемо на све већу изолацију старијих особа.

Недавно сам са Црвеним крстом Србије радила истраживање о положају старијих особа на селу. Резултати говоре да управо најстарије особе из удаљених сеоских подручја највише осећају погоршање квалитета живота, смањен ниво социјалне подршке, недостатак здравствених и социјалних услуга, сервиса и инфраструктуре, а све је то неопходно за достојанствен живот.

Иако истраживање показује да чак 66 одсто старијих има децу која живе на већој удаљености од њих, километри не морају бити не премостива препрека. Брига и љубав не подразумевају само пуко физичко присуство, него проналажење решења за проблеме с који ма се наши ближњи, старији од 65 година, свакодневно суочавају.

То је задатак сваког од нас, али то је и задатак државе. Кад изостане породична подршка, сви наши грађани морају има ти ослонац у друштву кроз неопходне услуге институционалне подршке и заштите.

Борба против дискриминације свакако је једно од важнијих питања коме треба посветити пажњу, посебно у случају наших најстаријих, који нису довољно информисани о дискриминацији, како да је препознају и како да се заштите. Важно је да сви буду упознати са својим правима и да знају коме да се обрате кад пре познају неправедно поступање само због година, здравственог стања, инвалидитета или неког другог личног својства.

Охрабрује податак да су наши старији грађани и грађанке из сеоских подручја свесни зна чаја родне равноправности. Чак 86 одсто испитаних сматра да жене и мушкарци треба да имају иста права и обавезе, како у сопственом домаћинству, тако и у друштву. Било би добро да од нос буде исти и кад су у питању године живота.

И ове године бићу потпуно посвећена борби против дискриминације, а старији ће и даље бити у фокусу мог рада. Заједно са својим тимом подсећаћу јавност на проблеме с којима се суочавају, како то убудуће не би биле теме за попуњавање медијског програма у празничним данима, него истинско разумевање проблема и улагање у бољу будућност сваког од нас.


Бранкица Јанковић

„Колико пута сте чули да је ваше време прошло, да не би требало самостално да располажете сопственом пензијом, да вам неке здравствене услуге нису више потребне? Дискриминацију може починити свако. Некад намерно, некад из незнања. Најважније је да као људи не затварамо очи. Пријавите дискриминацију - за бољу будућност свих нас!“