Почетна » Водич за безбедну трговину некретнинама
Сениор инфо мрежа

Водич за безбедну трговину некретнинама

Магазин Пензија покренуо је пројекат „Интернет трећег доба“ који је намењен популацији 50+, односно активној и надолазећој популацији пензионера. У овиру овог пројекта представљамо вам наш водич за безбедну трговину некретнинама.

Било да купујете, продајете, изнајмљујете или мењате вашу некретнину, најбитнији савети своде се на само три речи: опрез, опрез и опрез!

Свакодневно смо сведоци разним преварама у трговини становима, кућама, викендицама, локалима, гаражама. Уколико нисте врсни адвокат или искусни трговац некретнинама, лако се може десити да останете и без крова над главом и без тешко стечене уштеђевине. Зато се не упуштајте у ту авантуру сами како би уштедели, већ ангажујте кредибилну агенцију или правног саветника.

Замке које овде вребају су: да ли је објекат укњижен, хоће ли инвеститор новоградње завршити објекат, постоји ли судски оверена сагласност брачног друга, има ли неки судски спор над непокретношћу… Значи, сигуран је једино пут до агенције за промет некретнинама. Али, и тамо их има разних и треба изабрати правог посредника:

Проверите да ли је уписан у регистар посредника при надлежном Министарству за трговину. Тако знате да испуњава услове техничке опремљености у пословном простору у коме обавља делатност и да је осигуран код осигуравајуће куће од несавесног/штетног деловања по клијента.

Проверите и да ли агент има положен стручни испит и број његове лиценце.

Уговор који потписујете мора да има јасно прецизирана међусобна права и обавезе, установи почетну цену по којој се оглашава ваша некретнина, износ посредничке провизије, моменат плаћања, као и период трајања потписаног уговора. Уз Уговор о посредовању, агент је дужан да вам преда и опште услове пословања своје фирме. Проверите веб сајт посредника да установите квалитет презентације осталих оглашених некретнина.

Тражите од посредника списак портала на којима ће огласити вашу некретнину.

Непосредно пре првог састанка са агенцијом и агентом који је представља, припремите целокупну документацију којом доказујете своје право својине и затражите од агента продаје коментар о томе да ли је документација комплетна, те да ли треба још нешто да прибавите.