Почетна » Војни пензионери могу да траже вансудско поравнање до краја 2017.
Друштво и ми

Војни пензионери могу да траже вансудско поравнање до краја 2017.

Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Србије је продужила рок за подношење захтева, и то закључно са 31. децембром 2017.

Војни пензионери, односно чланови њихових породица, требало би у надлежној филијали Фонда ПИО да поднесу захтев, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравњању. Образац захтева може да се преузме са сајта www.pio.rs или узме у било којој филијали ФПИО. Корисници са пребивалиштем изван Србије могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка овластити друго лице да то обави уместо њих.

У складу са закључком Владе Србије од 30. октобра 2015. ФПИО је ускладио пензије професионалних војних лица остварене до 31. децембра 2007. тако што је на пензије увећане од 1. јануара 2008. за проценат усклађивања од 4,21 одсто, утврђен одлуком о усклађивању војних пензија за 2007, применио проценат усклађивања од 6,57 одсто. Тиме је обезбеђено да укупно усклађивање пензије за децембар 2007. износи 11,06 одсто, што је увећање у складу са законом.

Исплата усклађеног износа почела је од пензије за новембар 2015. Фонд ПИО је утврдио износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015, увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије. Утврђени износ ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, бити исплаћен једнократно у месецу у коме је уговор и закључен, а најкасније наредног месеца, што зависи од датума потписивања уговора и утврђене динамике исплате.